Yurt dışında gayrimenkul satışına 600 bin TL destek!
Mono Elektrik

Emlakçılara Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması  amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca devlet desteği sağlanacak. Sağlanacak destekler arasında, pazara giriş belgeleri, tescil ile koruma, reklam, birim, tanıtım ile pazarlama, milli katılım, bireysel katılım, sektörel alım ile ticari heyet programları, ürün yetleştirme, sanal fuar organizasyon ve etkinlik başlıkları bulunuyor. 

Karar kapsamında, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurt dışında tescil edilmesi ve korunması amacıyla bu giderlerinin yüzde 50'si oranında, senelik en fazla 600 bin Türk Lirası tutarında destek verilecek. 

Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti senelik 1.8 milyon lira olarak belirlendi. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 sene boyunca yüzde 50 oranında ve senelik en fazla 720 bin lira tutarında destek sağlanacak. 

Senelik 1.8 milyon liraya varan reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek. 

Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin liraya kadar,

Film ve dizilerde ürün yerleştirme için senelik en fazla 600 bin lira, 

Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin lira, 

Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon lira destek verilecek. 

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. 

Kararla beraber, "sağlık turizmi, film/dizi ve eğitim" sektörlerine ilave olarak, "kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri" de destek kapsamına dahil edildi. 

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul hizmetlerine verilecek olan desteklerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen bakanlık tarafından belirlenen, fuar kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları

Milli katılım organizatörü; Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere: konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşları ifade eder."

HANGİ DESTEKLER NE KADAR OLACAK? 

Habertürk'te yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul hizmetlerine verilecek olan destekler ve tutarlarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

 

1.    Yurtdışı Birim Kira Desteği

En fazla 5 birimin vergi resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ve birim açılmasına dair belgelendirme giderleri 5 yıl boyunca %50 oranında birim başı yıllık 720.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 720.000 TL - Birim Başına Yıllık
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl

2.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Desteği

Yurtdışına yönelik reklam,  tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderler 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 1.800.000 TL
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl    

3.    Ürün Yerleştirme Desteği

Yurtdışında gösterimi yapılan sinema, belgesel, dizi, animasyon ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri 5 yıl boyunca %50 oranında yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 600.000 TL
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl

4.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtiçinde tescil edilen markalarınızı yurtdışında tescil ettirmeniz durumunda buna ilişkin giderler %50 oranında 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 600.000 TL
Destek Oranı : %50

5.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Bakanlıkça belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 1.800.000 TL
Destek Oranı : %50

6.    Yurtdışı Etkinliklere Bireysel Katılım Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışı etkinliklere ilişkin giderler %50 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 300.000 TL
Destek Oranı : %50

7.    Milli Katılım Desteği

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir. Milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin ise organizatörlerin giderleri %60 oranında 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı :
⦁    Yararlanıcı ve İşbirliği Kuruluşları: Etkinlik başı 300.000 TL
⦁    Organizatörler: 1.200.000 TL
Destek Oranı : %60

8.    Sektörel Alım Heyeti Ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler Bakanlığın uygun görmesi durumunda bir takvim yılında en fazla 5 program olmak üzere %50 oranında ve 600.000 TL’ye kadar desteklenir. Söz konusu destek sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin 900.000 TL olarak uygulanır.
Destek Üst Sınırı : 
⦁    Sektörel Alım Heyeti Programları: 600.000 TL(Etkinlik başı- yılda en fazla 5 program)
⦁    Sektörel Ticaret Heyeti Programları 900.000 TL(Etkinlik başı- yılda en fazla 5 program)
Destek Oranı : %50

9.    Sanal Fuar Organziasyon Desteği

Bakanlıkça uygun görülen sanal fuarlara yönelik organizasyon giderleri %50 oranında faaliyet başı 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 600.000 TL
Destek Oranı : %50

10.    Yarışma ve Etkinlik Desteği

İşbirliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik düzenledikleri bir takvim yılı içinde 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 1.200.000 TL
Destek Oranı : %50

 

KAYNAK: emlakkulisi.com

endeep yatay

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!